Operatie Steenbreek

Een groener Berg en Dal doen we samen

Gemeente Berg en Dal is aangesloten bij Stichting Steenbreek. In overleg met gemeente en diverse in- en externe stakeholders ben ik aan de slag gegaan met een uitvoeringsprogramma voor 2024. Dit programma is goedgekeurd en sinds december 2023 ondersteun ik de klimaataanjager van de gemeente met allerlei projecten.

Het klimaat is een zaak van de lange termijn maar maatregelen van vandaag hebben morgen al effect. Dat geldt zowel voor de aanpassing van de gevolgen van klimaatverandering als ook aan de voorkoming ervan. Ondanks alle maatregelen in de openbare ruimte is de hulp van bewoners en bedrijven nodig aangezien zo’n 40% van de stedelijke oppervlakte landelijk gezien in bezit is van particulieren.

Met de bewustwordingscampagne Operatie Steenbreek willen we de trend van verstening stoppen, zowel in de publieke als private ruimte. De bescherming van biodiversiteit en oplossingen aandragen voor klimaatadaptatie zijn de belangrijkste vertrekpunten. En deze staan in verband met de positieve effecten die vergroening heeft op gezondheid, welzijn en de sociale cohesie. Binnen het project zijn heel veel kleine deelprojecten die iedere keer weer met andere partijen zoals Forte Welzijn, GGD Gelderland-Zuid, hoveniers, tuincentra, lokale bedrijven, projectontwikkelaars en de woningcorporaties Oosterpoort en Waardwonen worden opgepakt.