Operatie Steenbreek

Een groener Gennep doen we samen

Gemeente Gennep is sinds december 2021 aangesloten bij Stichting Steenbreek. In overleg met gemeente en diverse in- en externe stakeholders ben ik aan de slag gegaan om een actieplan te maken voor 2022-2023. Dit actieplan is goedgekeurd en sinds 15 november 2022 ben ik Steenbreek-coördinator voor gemeente Gennep.

Het klimaat is een zaak van de lange termijn maar maatregelen van vandaag hebben morgen al effect. Dat geldt zowel voor de aanpassing van de gevolgen van klimaatverandering als ook aan de voorkoming ervan. Ondanks alle maatregelen in de openbare ruimte is de hulp van bewoners en bedrijven nodig aangezien zo’n 40% van de stedelijke oppervlakte landelijk gezien in bezit is van particulieren.

Met de bewustwordingscampagne Operatie Steenbreek willen we de trend van verstening stoppen, zowel in de publieke als private ruimte. De bescherming van biodiversiteit en oplossingen aandragen voor klimaatadaptatie zijn de belangrijkste vertrekpunten. En deze staan in verband met de positieve effecten die vergroening heeft op gezondheid, welzijn en de sociale cohesie. Binnen het project zijn heel veel kleine deelprojecten die iedere keer weer met andere partijen zoals IVN, hoveniers, tuincentra, lokale bedrijven, projectontwikkelaars, Waterklaar en de woningcorporaties worden opgepakt.