Over Spinderwind

Burgerwindpark de Spinder

Van juli 2016 tot en met juni 2020 heb ik voor Spinderwind gedurende de plan- en realisatiefase van een windpark de in- en externe communicatie verzorgd: van idee naar werkelijkheid. Voor mij echt een geweldige kans om vanaf het begin bij al deze plannen betrokken te zijn geweest: stakeholders in kaart brengen, veel vergader uurtjes, huisbezoeken bij omwonenden, volledige huisstijl ontwikkeling en coördinatie van diverse middelen, de juiste toon bepalen van alle uitingen, website, nieuwsbrieven, facebook, film en fotografie, organisatie bewonersavonden, kijkdagen op de bouw etc. De leden van 11 energiecoöperaties uit regio Hart van Brabant hebben als burgers -samen met Energiefonds Brabant- Burgerwindpark de Spinder gerealiseerd. De vier windmolens in Tilburg leveren sinds voorjaar 2020 net zoveel duurzame elektriciteit als 7.500 huishoudens verbruiken.