Operatie Steenbreek

Watersamenwerking As50+

De watersamenwerking As50+ – bestaande uit waterschap Aa en Maas en gemeenten Oss, Bernheze, Meierijstad, Boekel, Landerd en Uden – is sinds 2018 aangesloten bij Stichting Steenbreek. Samen met Orbis heb ik een plan van aanpak geschreven voor de regionale uitvoering van Operatie Steenbreek. Na een kick-off bijeenkomst met alle wethouders hebben Orbis en ik voor bewoners twee keer een regentonactie georganiseerd, twee keer een tegelruilactie en in iedere gemeente is een groen schoolplein aangelegd. Voor dit project in 2018-2019 heb ik naast de organisatie van de kick-off vooral de communicatie verzorgd. Coördinatie van diverse huisstijlmiddelen, het schrijven van persberichten, teksten voor de websites en het ontwikkelen van een klimaatles voor leerlingen van de basisscholen.

Gemeente Bernheze

Vanuit het project Operatie Steenbreek Watersamenwerking AS50+ zijn diverse schoolpleinen vergroend. Orbis heeft op basis van de wensen vanuit de school (leerlingen, leerkrachten en ouders) een ontwerp, projectplan en subsidieaanvraag begeleid. We vonden het belangrijk om ook de kinderen actief te betrekken bij de vergroeningsplannen. In opdracht van gemeente Bernheze heb ik in 2019/2020 op vier basisscholen klimaatlessen gegeven aan alle onder- en bovenbouwleerlingen. Wat een enthousiasme en interesse in de natuur en het klimaat hadden deze kinderen die het echt belangrijk vinden dat we zuinig omgaan met onze wereld. En dat gaf echt een enorm fijne energie!