PRIVACYVERKLARING
Wij respecteren ieders privacy. Wij verwerken daarom persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Over ons
Deksel & Com
Verzonken Kasteel 64
5071 KE Udenhout
KvK-nummer 65895045
E: barbara@dekselencom.nl


www.dekselencom.nl

Het doel
Deksel & Com verwerkt jouw persoonsgegevens omdat je deze zelf aan ons verstrekt vanwege bijvoorbeeld het stellen van een vraag. Daarmee kunnen wij je bellen of mailen indien dit nodig is.

Cookies
Onze website maakt gebruik van analytische cookies. Deze cookies meten data voor Google Analytics: bijvoorbeeld het aantal bezoekers op de website, de tijd dat ze verblijven op de website en welke pagina’s worden bekeken. Deze informatie is volledig geanonimiseerd dus wij krijgen geen inzage tot persoonsgegevens.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Wij verzamelen geen bijzondere persoonsgegevens. Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen van minderjarigen. Wij raden ouders altijd aan betrokken te zijn bij online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat gegevens worden verzameld zonder ouderlijke toestemming. Ben je ervan overtuigd, dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld, neem dan contact met ons op via barbara@dekselencom.nl.

Hoe lang bewaren wij jouw gegevens?
Deksel & Com bewaart jouw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

Persoonsgegevens

Voor- en achternaam

Telefoonnummer

E-mailadres

Bewaartermijn

Onbepaalde tijd

Onbepaalde tijd. Na beantwoorden van een éénmalige vraag worden deze gegevens verwijderd.

Onbepaalde tijd

Reden bewaring

Contact opnemen

Contact opnemen

Contact opnemen

Delen van persoonsgegevens met derden
Wij delen geen persoonsgegevens met derden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt altijd het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van deze persoonsgegevens door Deksel & Com.
Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering van jouw persoonsgegevens of bezwaar op de verwerking van persoonsgegevens kun je indienen via barbara@dekselencom.nl.
Deksel & Com wijst je verder ook op de mogelijkheid om een klacht in te dienen bij de Nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Deksel & Com neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt alle maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je toch de indruk dat jouw gegevens niet goed zijn beveiligd of dat er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via barbara@dekselencom.nl.